Terminals

De waterzijde op een terminal vergt specifieke scheepvaart kennis...

Offshore

In de offshore is veiligheidsmanagement van essentieel belang...

Binnenvaart

Transafe is marktleider op het gebied van veiligheid, arbo, milieu en kwaliteit...

Erkenning Transafe Academy voor LNG cursus

Erkenning Transafe Academy voor LNG cursus!

lees meer

Kwaliteit gaat voor continuïteit

Kwaliteit gaat voor continuïteit

Lees meer >>>

Opleidingen en Trainingen

Opleidingen en Trainingen

Lees meer >>>

Vlamkerende roosters kofferdammen

Vlamkerende roosters kofferdammen De Nederlandse tankvaartvloot wordt sinds enige tijd geconfronteerd met controles door de Duitse Wasserschutzpolizei Duisburg omtrent de aanwezigheid van goedgekeurde vlamkerende roosters op de ontluchting van de kofferdammen. Tijdens deze controles bleek dat een (groot) deel van deze vlamkerende roosters niet aantoonbaar van een goedgekeurd type zijn. Schepen waarbij dit vastgesteld werd ontvingen een “Mängelbericht” en de opdracht binnen korte tijd de roosters te vervangen. Wanneer bij herhaling vastgesteld zou worden dat men niet voldeed zou dit bestraft worden met een geldboete voor het overtreden van artikel 9.3.x.12.7 ADN.

lees meer

FULL-SERVICE BELADINGSCOMPUTER BINNENVAARTTANKERS

FULL-SERVICE BELADINGSCOMPUTER BINNENVAARTTANKERS Het ongeluk met de Waldhof op de Rijn in januari 2011 heeft geleid tot nieuwe ADN wet- en regelgeving rondom het bewijzen van voldoende stabiliteit van tankschepen*. De bedrijfs-, beladings-, en ballasttoestand moet worden weergegeven in het stabiliteitsboek. Indien de berekening van de diverse toestanden vooraf in de praktijk onuitvoerbaar is, moet een beladingscomputer, die de gegevens uit het stabiliteitsboek bevat, worden geïnstalleerd en gebruikt. Deze beladingscomputer moet zijn goedgekeurd door het Klasse bureau dat verantwoordelijk is voor de classificatie van het schip.

lees meer

Emergency Response

+31 78 68 24300 (24h/7)
emergency@transafe.info

Cursussen & trainingen

27.12.2016

ADN Chemie

14.02.2017

ADN Chemie