Kwaliteit gaat voor continuïteit

gepubliceerd op di 10 maart 2015, laatst gewijzigd op di 10 maart 2015

Recentelijk was ik op bezoek bij een bedrijf dat mij toelichtte waarom zij investeren in kwaliteit. De simpele maar overtuigende reden was dat zij de stellige overtuiging hebben dat zij zonder kwaliteit de bedrijfscontinuïteit niet kunnen waarborgen. Met andere woorden; de kwaliteitswaarborging brengt continuïteit in het bedrijf.
Gaat deze stelling ook op voor de binnenvaart? Een vaak gehoord argument uit de sector is dat het prijsniveau van de vervoersdienst beneden alle peil is en hierdoor geen kwaliteit geleverd kan worden. Wanneer een bedrijf niet rendabel is heeft men de neiging om te gaan bezuinigen op alles waarop bezuinigd kan worden, bijvoorbeeld personeel, opleidingen, onderhoud, veiligheid etc. Daarnaast zullen bedrijven in zwaar weer bereid zijn hogere risico’s te nemen, bijvoorbeeld door een schip dieper af te laden dan normaal.

Bezuinigingen en risico verhogend gedrag hebben een negatieve werking op de kwaliteit en uiteindelijk kan dit een negatieve werking hebben op de totale branche. Opdrachtgevers van de binnenvaart en andere stakeholders zien transport uiteindelijk als een noodzakelijk kwaad en dit moet zo goed en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.  Wanneer een bedrijf reefer-containers wil vervoeren met vlees erin en het vlees komt uiteindelijk bedorven aan dan zal de opdrachtgever nog wel tweemaal nadenken voor dat men weer containers op een schip zet. Hetzelfde geldt als een schip wordt stilgelegd omdat het schip teveel aan gevaarlijke lading heeft geladen. Hierdoor kan ook gevolgschade ontstaan doordat bijvoorbeeld de lading zijn aansluiting verliest met een zeeschip.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de ondernemer in de eerste alinea gelijk heeft om te stellen dat het zijn eerste zorg is om kwaliteit te leveren. Kwaliteit zal zich dan op lange termijn vertalen in continuïteit. In de tankvaart is dit goed zichtbaar. Het European Barge Inspection Scheme (EBIS) is een vorm van kwaliteitsbewaking. Binnen het EBIS zijn een aantal klanten van de binnenvaart verenigd en zij voeren eenmaal per jaar een leveranciersbeoordeling uit.  De EBIS-leden zeggen daarmee dat zij met alle plezier gebruik willen maken van de binnenvaart, echter hebben zij wel een aantal wensen. Als iemand hier niet aan wil of kan voldoen is dat geen enkel probleem. Het is uiteindelijk aan de klant om te beslissen of zij wel of niet gebruik maakt van het schip.

Kwaliteit leveren begint met het onderkennen van de wensen van de klant. In iedere markt geldt dat alleen die ondernemers succes vol zijn die voldoen aan de behoefte van de klant. Iedere investering zal hierop afgestemd moeten worden. Als een klant behoefte heeft aan schepen van 1.000 ton moet men geen schepen van 6.000 ton bouwen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de behoefte aan informatie en service voor de klanten. Welke informatie en service is belangrijk voor hen? En hoe kan de onderneming dan wel de gehele branche hier op inspringen?

Opdrachtgevers van de binnenvaart zijn veelal gewend, door de grootte van hun organisatie en de aard van hun producten, aan bepaalde kwaliteitsnormen te voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan diverse ISO- normeringen maar ook aan bijvoorbeeld het uitvoeren van audits / inspecties. Wanneer bijvoorbeeld een product geleverd moet worden aan een windmolenpark dan zal het bedrijf aan bepaalde criteria moeten voldoen en zal de opdrachtgever een audit uitvoeren, alvorens over prijsstelling te praten.

Modal Shift is het toverwoord de komende jaren en de binnenvaart heeft hier een mooie uitdaging. Met een moderne vloot moet alleen geïnvesteerd worden in kwaliteit en transparantie! Op naar 2014!

 


Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Emergency Response

+31 78 68 24300 (24h/7)
emergency@transafe.info

Cursussen & trainingen

22.05.2018

ADN-bijscholing

04.06.2018

ADN Chemie