Missie en kernwaarden

Bouwvakker

Transafe B.V. ontzorgt maritieme ondernemingen alsmede terminals op het gebied van veiligheid, welzijn, milieu en kwaliteit. Door continue procesverbetering en risico-optimalisatie fungeert Transafe als innovatieve businesspartner. De dienstverlening is gebaseerd op verschillende kernwaarden:

Onafhankelijkheid
Transafe B.V. is een onafhankelijke dienstverlener en heeft geen financieel belang bij lading dan wel schepen en is hierdoor in staat om een open en eerlijke dienstverlening te verlenen.

Kenniscentrum
Voor zowel het bedrijfsleven als de overheid is Transafe B.V. een kenniscentrum met zeer specialistische en multidisciplinaire kennis .

Receptief
Transafe B.V. levert maatwerk en is in staat om te anticiperen op de klantbehoeftes.

Integriteit
Transafe B.V. voert haar werkzaamheden ethisch, objectief en transparant uit, bovendien wordt de milieubelasting van de werkzaamheden geminimaliseerd.

Vooruitstrevend
Processen, producten en de dienstverlening worden continue verbeterd door te blijven investeren in mensen en nieuwe ontwikkelingen.  

Emergency Response

+31 78 68 24300 (24h/7)
emergency@transafe.info

Cursussen & trainingen

22.05.2018

ADN-bijscholing

04.06.2018

ADN Chemie