Binnenvaart - audits en inspecties

Binnenvaartschip

Een audit vindt plaats op het kantoor van de rederij of bevrachter en een inspectie wordt uitgevoerd aan boord van het schip. Een audit op kantoor wordt uitgevoerd als interne audit voor een managementsysteem of voor bijvoorbeeld een TMSA (Tanker Management Self Assesment). Uitgangspunt van de audit is om te kijken of er gewerkt word conform geldende procedures en instructies en of deze verbeterd kunnen worden. De inspecteurs van Transafe zijn bekend met de verschillende richtlijnen, waaronder EBIS en TMSA.

Inspecties aan boord worden uitgevoerd conform een vooraf opgestelde inspectielijst. Uitgangspunt van de inspectie is om te bezien of het schip technisch en operationeel in orde is om veilig te kunnen varen, laden en lossen. Tijdens de inspectie kan ook een alcohol- en drugstest uitgevoerd worden alsmede een training aan de bemanning worden gegeven.

Emergency Response

+31 78 68 24300 (24h/7)
emergency@transafe.info

Cursussen & trainingen

22.05.2018

ADN-bijscholing

04.06.2018

ADN Chemie