Terminals

De waterzijde op een terminal vergt vaak specifieke kennis voor het beladen van zowel zeeschepen als binnenvaartschepen. Transafe levert voor zowel terminals in de zeehavens als terminals in het binnenland specifieke kennis om te voldoen aan de geldende voorschriften en richtlijnen en om de ‘ship-shore’ interface veilig te laten verlopen. Transafe is zowel actief op droge lading terminals, container terminals als tankterminals.

Emergency Response

+31 78 68 24300 (24h/7)
emergency@transafe.info

Cursussen & trainingen

22.05.2018

ADN-bijscholing

04.06.2018

ADN Chemie