Terminals - audits en inspecties

Haventerminal

Afhankelijk van het type contract welke u wenst, worden er binnen de organisatie audits en inspecties uitgevoerd. Managementsystemen kunnen worden geauditeerd en (veiligheids)inspecties vinden plaats op de kades.

Na afloop van de audit/ inspectie worden de resultaten met u doorgenomen en ontvangt u een rapport met daarin de non-confirmaties en aanbevelingen.

Emergency Response

+31 78 68 24300 (24h/7)
emergency@transafe.info

Cursussen & trainingen

22.05.2018

ADN-bijscholing

04.06.2018

ADN Chemie