Transafe Academy - Opfriscursus TPMS

Over deze cursus is nog geen aanvullende informatie beschikbaar.

Geplande cursus data

Geen cursusdata gepland

Het Transafe Planned Maintenance System (TPMS) is een softwarepakket voor de scheepvaart waarin de volgende onderwerpen geregeld kunnen worden:


- Onderhoud
- Machines
- Certificaten
- Veiligheid (incl. trainingen)
- Documenten
- Bemanning
- Reizen


Veel van onze klanten hebben dit softwarepakket aangeschaft en maken hier naar volle tevredenheid gebruik van. Toch krijgen wij met enige regelmaat (telefonische) vragen over het pakket en zijn we van mening dat (nog) niet alle aspecten van het pakket door alle klanten volledig worden benut. Kortom; er is misschien nog meer mogelijk met het programma dan u op dit moment denkt.
Om hier op in te spelen bieden wij u de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de zogenaamde TPMS-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd als ‘opfriscursus’ voor klanten die al werken met het pakket en het graag nog eens (interactief) uitgelegd krijgen of specifieke vragen hebben. 

De bijeenkomsten beginnen om 10 uur en eindigen rond 12 uur, aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, maar we zouden het wel op prijs stellen als u zich via deze website inschrijft als u wilt deelnemen aan één van deze opfriscursussen.   

Emergency Response

+31 78 68 24300 (24h/7)
emergency@transafe.info