Transafe Academy - ADN 1.3 training

Bouwvakker

Over deze cursus is nog geen aanvullende informatie beschikbaar.

Geplande cursus data

Geen cursusdata gepland


Conform ADN 1.3.1. moeten alle werknemers zijn opgeleid overeenkomstig ADN 1.3.2. voordat zij verantwoordelijkheden op zich nemen en zij mogen uitsluitend onder het rechtstreekse toezicht van een opgeleid persoon functies vervullen waarvoor in de voorgeschreven opleiding nog niet is voorzien. Een opgeleid persoon conform ADN 8.2.1.2. is een deskundige die speciale kennis bezit van het ADN (ADN certificaathouder).

De opleiding overeenkomstig ADN 1.3.2 moet, al naar gelang de verantwoordelijkheden en taken van de betreffende persoon, de volgende onderdelen bevatten:

• Algemene bewustmaking van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen.
• Functiespecifieke opleiding op een wijze die direct aansluit op de taken en verantwoordelijkheden.
• Bediening van de brandblusinstallatie en het gebruik van brandblusapparaten
• Speciale uitrusting conform ADN 8.1.5. (persoonlijke bescherming- en veiligheidsmiddelen)
• Schriftelijke instructies.
• Behandeling- en noodprocedures.
• Voorschriften voor de beveiliging conform ADN 1.10

Conform ADN 1.3.2.4. moet de opleiding worden aangevuld door een vervolgcursus om rekening te houden met wijzigingen in de voorschriften.

Wilt u weten of de cursus voor u nuttig kan zijn? Neem dan contact op met de cursusleider: Cristiaan Heuvelman, dit kan telefonisch via kantoor of via mail: cristiaan.heuvelman@transafe.info

Heeft u een all – in pakket bij Transafe dan kunt u de cursus kosteloos volgen, in alle andere gevallen bedragen de kosten: € 150,- per persoon (exclusief BTW).
Heeft u binnen uw bedrijf meer dan 8 werknemers die deel willen nemen aan de cursus, neem dan contact op met het Officemanagement van Transafe over aantrekkelijke korting en de mogelijkheden om de cursus In - Company te volgen.
 

Emergency Response

+31 78 68 24300 (24h/7)
emergency@transafe.info

Cursussen & trainingen

22.05.2018

ADN-bijscholing

04.06.2018

ADN Chemie