Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

Over deze cursus is nog geen aanvullende informatie beschikbaar.

Geplande cursus data

Geen cursusdata gepland

Deze cursus is bedoeld voor leidinggevende of toezichthoudende personen van haven-, distributie-, expeditie-, op- en overslagbedrijven of andere bedrijven waar gevaarlijke stoffen fysiek worden behandeld. In de milieuvergunning van deze bedrijven wordt voorgeschreven dat tijdens de werkzaamheden ten minste één deskundig persoon aanwezig moet zijn voor de bestrijding en preventie van incidenten met gevaarlijke stoffen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Gevaar eigenschappen, inclusief gebruik chemiekaarten. (1 dagdeel);
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen. (1 dagdeel); 
  • Behandeling en bestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen, theorie en praktijk. (1 dagdeel);
  • Op- en overslagvoorschriften, inclusief richtlijn PGS 15. (1 dagdeel);
  • Wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen. (4 dagdelen);
  • Gebruik kleine blusmiddelen, theorie en praktijk. (1 dagdeel);
  • Examentraining (1 dagdeel).

De cursus Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen wordt gegeven bij de Transafe Academy in Hendik Ido Ambacht en bestaat uit 10 avonden van 18:00 - 21:00 uur, verdeeld over 10 aansluitende weken.

Examinering en certificering wordt uitgevoerd door de divisie CCV van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) die door DCMR Milieudienst Rijnmond is erkend. Geslaagden ontvangen van het CCV een certificaat Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen. Het certificaat is 5 jaar geldig en kan worden verlengd door vanaf een half jaar voor het verlopen van de geldigheid met goed gevolg een hercertificerend examen af te leggen. Voor het bevoegd gezag en de controlerende instanties geldt dit certificaat als bewijs dat men over het vereiste vakbekwaamheidniveau beschikt.

Prijzen 2015: per persoon: € 680,00 exclusief BTW (exclusief examenkosten inclusief lesmateriaal)

Op uw verzoek kunnen wij voor u een warme maaltijd verzorgen om 17:30 uur. De kosten hiervan komen voor uw eigen rekening.

Bent u al klant van Transafe, dan ontvangt u 5% korting op de cursusprijs.

Emergency Response

+31 78 68 24300 (24h/7)
emergency@transafe.info

Cursussen & trainingen

22.05.2018

ADN-bijscholing

04.06.2018

ADN Chemie