AUDITS EN INSPECTIES

Een audit vindt plaats op het kantoor van de rederij of bevrachter en een inspectie wordt uitgevoerd aan boord van het schip. Een audit op kantoor wordt uitgevoerd als interne audit voor een managementsysteem of voor bijvoorbeeld een TMSA (Tanker Management Self Assesment). Uitgangspunt van de audit is om te kijken of gewerkt wordt conform geldende wetgeving, procedures en instructies en of deze verbeterd kunnen worden. De inspecteurs van Transafe zijn bekend met de verschillende wetgevingen, richtlijnen en best practices, waaronder:

 • ADN
 • BPR/RPR
 • ROSR
 • CDNI
 • EBIS
 • Arbo
 • TMSA
 • BIRE
 • ISGINTT
 • Binnenvaartregeling
 • Overige (Europese richtlijnen en verordeningen)

Inspecties aan boord worden uitgevoerd conform een vooraf opgestelde inspectielijst. Uitgangspunt van de inspectie is te bezien of het schip technisch en operationeel in orde is om veilig te kunnen varen, laden en lossen. Tijdens de inspectie kan ook een alcohol- en drugstest uitgevoerd worden en kan een training aan de bemanning worden gegeven.

Switch The Language
  Winkelmand