RISICO- INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E)

Het voeren van een Arbo- en verzuimbeleid is voor iedere onderneming wettelijk verplicht. In navolging hierop wordt een RI&E door de wetgever verplicht gesteld. Een RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers / bedrijven met ten hoogste 40 uur werk per week).

Transafe heeft de kennis en expertise in huis om uw organisatie te ontzorgen met betrekking tot een RI&E en het begeleiden in het traject erna.

Een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie wordt gebruikt voor het in kaart brengen van alle relevante risico’s in een organisatie met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn. Een RI&E geeft inzicht in alle bedrijfsspecifieke arbeidsrisico’s en dient als startpunt van het te voeren Arboveiligheids- en verzuimbeleid. Het opstellen van een RI&E maakt het mogelijk om gerichte maatregelen te treffen ten aanzien van de geïdentificeerde risico’s. Hierdoor is het mogelijk om risico’s te verminderen dan wel beheersbaar te maken. In het Plan van Aanpak (PvA) worden de te nemen beheersmaatregelen beschreven om dit doel te kunnen bereiken. Met betrekking tot de voorgeschreven beheersmaatregelen kan Transafe u  begeleiden of u hiervoor volledig de regie uit handen nemen.

Switch The Language
    Winkelmand