AUDITS EN INSPECTIES

Transafe is uw partner als het gaat om het uitvoeren van interne en externe audits en inspecties. Zeer frequent worden audits en inspecties bij kantoororganisaties, op schepen of locatie uitgevoerd. Wanneer u zelf auteur bent van uw managementsysteem kan Transafe onder andere een gap analyse uitvoeren en u adviseren ten aanzien van eventuele verbeterpunten. Na afloop van de audit/inspectie worden de resultaten met u doorgenomen en ontvangt u een rapport met daarin de non-confirmaties en aanbevelingen.

Switch The Language
    Winkelmand