VEILIGHEIDSADVISEUR

Voor de multimodale sector vervult Transafe de rol van Veiligheidsadviseur. Het hoofddoel van de Veiligheidsadviseur is het beheersen van de risico’s ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke goederen. Hiervoor zal hij onder andere een Risk Assessment uitvoeren. Daarnaast heeft de Veiligheidsadviseur een proactieve rol binnen het bedrijf en houdt hij zich bezig met procesverbetering en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. De adviseurs hebben een multidisciplinaire opleiding gedaan en hebben veel praktijkervaring. Transafe biedt voor de volgende vervoersmodaliteiten een Veiligheidsadviseur.

  • ADN    (Binnenvaart)
  • ADR    (Wegtransport)
  • RID     (Spoorvervoer)
  • IMDG  (Zeevaart)
  • IATA    (Luchtvaart)
Switch The Language
    Winkelmand