HET VULLEN VAN LADINGTANKS (TANKVAART)

gepubliceerd op vr 9 maart 2018

Het zal u niet zijn ontgaan dat het op juiste wijze vullen van een ladingtank aan boord van een binnenvaarttanker al enkele maanden het onderwerp van gesprek is binnen de branche. Ontlading van statische elektriciteit of het ontstaan van een ontoelaatbare druk in de ladingtank moet worden voorkomen.

IL&T is vanuit de overheid o.a.belast met de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Het vullen en lossen hoort hier ook bij. Er zijn meerdere aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals de aanvangssnelheid waarmee het product door het leidingsysteem stroomt, de fysische eigenschappen van het product, het technisch ontwerp van het schip, het leidingsysteem, etc. Het is duidelijk dat het hierbij niet om eenvoudige materie gaat. De veelheid van informatie is niet altijd verhelderend, de kleinste details binnen het proces roepen nog meer vragen op. In ADN 1.4.3.3 / 1.4.3.7 wordt gesteld dat de vuller / losser moet waarborgen, dat de laad- en lossnelheid in overeenstemming is met de laad- en losinstructie conform ADN 9.3.2.25.9 of 9.3.3.25.9. De laad- en losinstructie is een verplicht document voor schepen, nieuw gebouwd, vervangen of omgebouwd na 1 januari 2003. Voor de overige schepen geldt dat dit verplichte document aanwezig moet zijn bij vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na 31 december 2018.

In de praktijk komen we een grote diversiteit aan laad- losinstructies tegen. Voor de bemanning van de schepen is het niet altijd duidelijk hoe deze documenten gelezen moeten worden, er staat heel veel achtergrondinformatie in die het geheel veelal niet duidelijker maken. Om de juiste laadsnelheid af te kunnen stemmen en vast te leggen in de ADN-controlelijst moet de benodigde informatie vanuit de laad- losinstructie wél bekend zijn bij de bemanning. De walinstallaties moeten op hun beurt de benodigde productinformatie aanleveren, zoals de dampdichtheid van het product. Goede samenwerking tussen de betrokkenen is noodzakelijk om tot goede beslissingen te komen en om een ladingtank op juiste wijze te vullen.

Transafe heeft al een ruim aantal trainingen verzorgd met betrekking tot bovenstaand onderwerp. Ons doel hierbij is het op eenvoudige wijze toepassen van deze moeilijke materie in de praktijk. Simwave, ons nieuwe trainingscentrum biedt de mogelijkheid voor het trainen op het gebied van Ship – Shore Interface. Wij maken hierbij gebruik van de nieuwste simulatoren. Neem contact met ons op als u vragen heeft over het vullen en/of lossen van ladingtanks of als u meer informatie wenst over onze trainingsmogelijkheden.

Switch The Language
    Winkelmand