Lessons Learned Mooring Incident

Afmeren / Mooring

Het afmeren van een schip is een risicovolle handeling. Een goede risico analyse laat zien wat deze specifieke risico’s zijn. Op basis hiervan worden procedures geschreven die bij alle betrokkenen bekend moeten zijn en welke toegepast moeten worden in de praktijk. Omdat ‘zien doet onthouden’, kiezen wij er steeds vaker voor bepaalde processen te visualiseren. Onderstaande animatie geeft de risico’s weer tijdens het afmeren en de lessen die hieruit kunnen worden getrokken.

Mooring a barge is a risky act. A good risk analysis shows what these specific risks are. Based on this, procedures are written that must be known to all those involved and which must be applied in practice. Because ‘seeing is remembering’, we increasingly choose to visualize certain processes. The animation below shows the risks during mooring and the lessons that can be learned from this animation.

Switch The Language
    Winkelmand