ONBEWUST ONBEKWAAM OF BEWUST DE ONBEKWAAMHEID NEGEREN

gepubliceerd op wo 23 mei 2018

Om als verantwoordelijk schipper te mogen varen tijdens slecht zicht is onder andere een radardiploma vereist welke te verkrijgen is na een cursus van enkele dagen en het afleggen van een examen volgens de gestelde richtlijnen. Het huidige en toenemende bemanningstekort is de oorzaak van het feit dat rederijen en binnenvaartondernemers genoodzaakt zijn bemanningsleden als schipper aan te stellen die wel zijn gecertificeerd maar waarvan de bekwaamheid niet altijd is aangetoond dan wel bekend is bij de rederij of binnenvaartondernemer. Voorafgaand aan promotie tot schipper zou het afnemen van een assessment dan ook onderdeel van het promotieproces moeten zijn. Door binnenvaartondernemers, opleiders en brancheorganisaties wordt nagedacht over de huidige opleidingseisen en mogelijkheden om het bemanningstekort en de bekwaamheid op adequate wijze aan te pakken. De binnenvaart is van onschatbare waarde voor een grote stroom goederen waaronder ook gevaarlijke stoffen. De schepen zijn gebouwd volgens hoge veiligheidsstandaarden en voorzien van voldoende hoogstaande apparatuur om ook tijdens slecht zicht door bijvoorbeeld dichte mist veilig te kunnen varen. Een veilige vaarsnelheid is daarbij van groot belang. De schipper moet voldoende kennis hebben van wetgeving en procedures maar nog belangrijker is het op praktische wijze toepassen hiervan. Een goede beslissing wordt op basis van onderbouwing gemaakt. Ervaring en inschattingsvermogen spelen hierbij een cruciale rol. Een goede beslissing kan ook het stilleggen van het schip zijn wanneer omstandigheden zoals bijvoorbeeld vermoeidheid een rol spelen. Tijdsdruk is niet alleen in de binnenvaart maar in alle sectoren een potentieel risico. Opdrachtgevers en andere personen die zich niet aan boord van het schip bevinden kunnen procedures aanbevelen en/of opmaken, maar nooit de beslissing maken wel of niet door te varen.

In de luchtvaart wordt voor iedere vlucht een gedegen reisvoorbereiding gemaakt. De piloten bepalen de route die gevlogen moet worden, tot in detail wordt de reis voorbereid en op de minuut nauwkeurig is de aankomsttijd op de luchthaven bekend. Een risicoanalyse ligt hier aan ten grondslag. Piloten worden jarenlang getraind en voorbereid op onvoorziene situaties. Zij kennen tevens een intensief bijscholingsprogramma om de bekwaamheid te blijven waarborgen en bekend te blijven met de nieuwste technieken en ontwikkelingen. Dit neemt niet weg dat er zich geen incidenten kunnen voordoen maar de kans hierop wordt aanzienlijk verkleind. Reisvoorbereiding in de binnenvaart is steeds meer een standaard. Het is van groot belang dat een schipper tot op detailniveau bekend is met het vaartraject, obstakels en andere relevante zaken.

Wanneer een schipper als individu zijn werkzaamheden moet uitvoeren omdat collega’s niet over gelijkwaardige competenties beschikken moeten hier passende maatregelen voor getroffen worden. Er moet worden gekeken naar de competenties van alle bemanningsleden en de samenstelling hiervan. Wanneer de gehele bemanning betrokken is bij het nemen van beslissingen, ieder op zijn of haar manier, zal het veiligheidsbewustzijn toenemen en daarmee het aantal incidenten afnemen. De toenemende mate van administratie is niet de oplossing. Het gaat erom dat niet alleen de zaken op papier zogenaamd in orde zijn maar ook daadwerkelijk in de praktijk. Hierbij moet niet de indruk gewekt worden dat een bepaalde mate van administratie en registratie zinloos is, integendeel!

‘Competentiemanagement’

Samengevat kan worden gesteld dat de huidige generatie schepen voldoet aan een hoge veiligheidsstandaard evenals de apparatuur en overige beschikbare middelen aan boord van de schepen. Er moet meer aandacht komen voor de gehele bemanning wat betreft training en opleiding. Menselijke fouten kunnen niet worden opgelost door alleen papier of technische aanpassingen maar wel door competentiemanagement van voldoende niveau. Opleidingen moeten aansluiten op behoeften van rederijen en binnenvaartondernemers. Het is tijd om onbekwaamheid niet langer te negeren en daadkrachtige maatregelen te nemen. Goed of slecht zicht, een bekwame schipper zal zijn schip op veilige wijze tot op de eindbestemming navigeren.

Switch The Language
    Winkelmand