Veiligheidsadviseur – afzender

gepubliceerd op vr 30 december 2022

Een afzender die enkel gevaarlijke stoffen verzend, maar niet betrokken is bij het verpakken, beladen, vullen of lossen dient volgens het ADR/ADN/RID een veiligheidsadviseur aan te stellen.

Wijziging wetgeving
In ADR/ADN/RID 2019 werd de verplichting tot het hebben van een veiligheidsadviseur uitgebreid tot elke onderneming die gevaarlijke goederen verzendt. Deze onderneming dient te beschikken over een gecertificeerd veiligheidsadviseur. Er is een overgangstermijn tot 31 december 2022, maar deze overgangstermijn voor afzenders gevaarlijke stoffen loopt ten einde en zijn afzenders vanaf 1 januari 2023 verplicht een veiligheidsadviseur aangesteld te hebben.

Voor wie?

  1. Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren omvatten.
  2. De ondernemingen die de laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met het vervoer, vermeld in punt 1, samenhangen, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice versa.

De onderneming moet één of meer gecertificeerde veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.

Wat is de taak van een veiligheidsadviseur?

  • De veiligheidsadviseur adviseert het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • Zorgt dat bedrijven zich aan de regels voor vervoer gevaarlijke stoffen houden.
  • Neemt maatregelen om ongelukken te voorkomen.
  • Stelt noodprocedures op.
  • Meldt ongevallen (zie ook memo melden van incidenten).
  • Maakt een jaarverslag over de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Switch The Language
    Winkelmand