VERBOD OP VAREND ONTGASSEN UTRECHT EN ZEELAND

gepubliceerd op di 13 december 2016

Varend ontgassen heeft al langere tijd de aandacht van de politiek en komt ook regelmatig in de media aan bod. Door (voortdurend) uitstel van internationale wetgeving op dit gebied hebben diverse provincies gemeend hier zelf maatregelen tegen te moeten treffen. Dit heeft geresulteerd in ontgassingsverboden in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, van Benzeen en Benzeen houdende producten. Dit in aanvulling op het landelijke en internationale verbod tot ontgassen van UN1203 Benzine.

Ontgassingstoerisme

Tot op heden waren in Zeeland en Utrecht geen aanvullende ontgassingsverboden van kracht. Volgens diverse betrokken partijen heeft dit geleid tot ontgassingstoerisme. Schepen wachten met ontgassen tot zij in één van de provincies zonder ontgassingsverbod zijn en stoten daar de grootste concentratie van de gasvormige ladingrestanten uit. Dit leidde plaatselijk tot een verhoging van de concentratie schadelijke gassen in de atmosfeer. Een voor de provincies onwenselijke situatie.

Onderzoek naar varend ontgassen

Door CE Delft is in maart 2016 een onderzoek gepubliceerd omtrent varend ontgassen. Hierbij is gekeken naar de locaties waar men varend ontgast. Daarnaast is een studie gemaakt naar de gevolgen die het door de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland ingestelde ontgassingsverbod zal hebben op de provincies Zeeland en Utrecht.

Gasvormige ladingrestanten zullen naar verwachting in de toekomst onder het CDNI afvalstoffenverdrag gebracht worden. De bestaande concepttekst hiervoor heeft men op het laatste moment afgekeurd waardoor dit tot een nader te bepalen moment is uitgesteld.

ADN 2017

Op 01-01-2017 zal het nieuwe ADN van kracht worden wat wijziging van diverse regels met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, en de daarmee samenhangende activiteiten, tot gevolg heeft. De regels met betrekking tot het ontgassen zullen in het ADN 2017 niet aangepast worden.

Bovenstaande zaken hebben er toe geleidt dat de provincies Utrecht en Zeeland niet langer willen wachten totdat het ontgassingsverbod internationaal geregeld wordt. De provincie Utrecht heeft enige tijd geleden de provinciale milieuverordening aangepast. De provincie Zeeland heeft de aanpassing van de provinciale milieuverordening per vandaag ter inzage liggen. De verwachting is dat uiterlijk in het 1e kwartaal van 2017 het verbod van kracht zal worden.

Vanaf het moment dat de provinciale ontgassingsverboden in werking treden zal het ontgassen van de volgende stoffen in zowel Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland niet langer toegestaan zijn:

  • UN1203 Benzine (alle posities tabel C van het ADN);
  • UN1114 Benzeen;
  • UN1267 Ruwe aardolie met >10% Benzeen;
  • UN1268 Aardoliedestillaten met >10% Benzeen;
  • UN1863 Brandstof voor straalvliegtuigen met >10% Benzeen;
  • UN1993 Brandbare vloeistof n.e.g. met >10% Benzeen;
  • UN3295 Koolwaterstoffen vloeibaar n.e.g. met >10% Benzeen.
Nieuwe Provinciale milieuverordening

De ontwerpbesluiten tot aanpassing van de provinciale milieuverordening van de provincies Utrecht en Zeeland kunt u hier downloaden. Hierin treft u naast de wettelijke tekst een stuk toelichting op de besluitvorming aan.

Nadere informatie

Als uw veiligheidsadviseur zal Transafe de ontwikkelingen op het gebied van ontgassen op de voet blijven volgen. Wanneer de definitieve data bekend zijn waarop de nieuwe ontgassingsverboden in werking treden zullen wij u hier nader over informeren. Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft omtrent het onderwerp ontgassen vernemen wij het graag van u.

Switch The Language
    Winkelmand