VLAMKERENDE ROOSTERS KOFFERDAMMEN

gepubliceerd op vr 23 september 2016

De Nederlandse tankvaartvloot wordt sinds enige tijd geconfronteerd met controles door de Duitse Wasserschutzpolizei Duisburg omtrent de aanwezigheid van goedgekeurde vlamkerende roosters op de ontluchting van de kofferdammen. Tijdens deze controles bleek dat een (groot) deel van deze vlamkerende roosters niet aantoonbaar van een goedgekeurd type zijn. Schepen waarbij dit vastgesteld werd ontvingen een “Mängelbericht” en de opdracht binnen korte tijd de roosters te vervangen.

De Nederlandse tankvaartvloot wordt sinds enige tijd geconfronteerd met controles door de Duitse Wasserschutzpolizei Duisburg omtrent de aanwezigheid van goedgekeurde vlamkerende roosters op de ontluchting van de kofferdammen. Tijdens deze controles bleek dat een (groot) deel van deze vlamkerende roosters niet aantoonbaar van een goedgekeurd type zijn. Schepen waarbij dit vastgesteld werd ontvingen een “Mängelbericht” en de opdracht binnen korte tijd de roosters te vervangen. Wanneer bij herhaling vastgesteld zou worden dat men niet voldeed zou dit bestraft worden met een geldboete voor het overtreden van artikel 9.3.x.12.7 ADN.

ADN 9.3.x.12.7 stelt:

Vlamkerende inrichtingen voorgeschreven in 9.3.x.20.4, 9.3.x.22.4, 9.3.x.22.5 en 9.3.x.26.4 moeten van een door de bevoegde autoriteit voor het beoogde doel goedgekeurd type zijn.

Dit betreft de vlamkerende roosters op/in:
– de ventilatieopeningen van de kofferdammen;
– de over- en onderdrukventielen;
– de vlamkerende roosters van de ladingtank;
– de drukvereffeningsinrichting.

Scheepvaartondernemers werden verrast door het vaststellen van deze afwijking van het ADN. Zelfs schepen die recentelijk afgebouwd waren bleken soms niet “in orde” te zijn. Het ADN stelt dat schepen slechts een Certificaat van Goedkeuring (CvG) ontvangen wanneer zij aan de eisen van het ADN voldoen. Wanneer een CvG is afgegeven mag men er vanuit gaan dat het schip aan alle eisen van het ADN voldoet. Kennelijk bleek dit niet het geval te zijn.

Om te voorkomen dat scheepvaartondernemers buiten hun schuld om beboet zouden worden is er contact geweest met de WSP Duisburg. Hoewel er geen officiële communicatie terug is geweest heeft men de controles tot nader order opgeschort. Nederland heeft inmiddels een multilaterale overeenkomst (M017) opgesteld waarin tijd en ruimte wordt geboden de roosters te vervangen voor aantoonbaar goedgekeurde exemplaren. Deze zal vermoedelijk in de loop van volgende week officieel gepubliceerd worden.

Wat zijn de gevolgen in de praktijk

Er zijn drie mogelijke situaties die elk hieronder besproken zullen worden.
1. De vlamkerende roosters zijn voorzien van een kenmerk en voldoen aantoonbaar aan de eisen.
2. De vlamkerende roosters zijn voorzien van een kenmerk maar voldoen niet aantoonbaar aan de eisen.
3. De vlamkerende roosters zijn niet voorzien van een kenmerk.

1. De vlamkerende roosters zijn voorzien van een kenmerk en voldoen aan de eisen.
Wanneer uw vlamkerende roosters voorzien zijn van een kenmerk en aantoonbaar gecertificeerd zijn door de bevoegde autoriteit hoeft u geen actie te ondernemen. U voldoet aan de eisen die het ADN stelt.

2. De vlamkerende roosters zijn voorzien van een kenmerk maar voldoen niet aantoonbaar aan de eisen.
Wanneer uw vlamkerende roosters voorzien zijn van een kenmerk betekent dit niet automatisch dat deze van een goedgekeurd type zijn. U dient de deugdelijkheid van deze roosters aan te kunnen tonen door middel van een certificaat. Wanneer u niet kunt aantonen dat uw roosters geschikt zijn zal men in de toekomst hier handhavend tegen op gaan treden. Het is voor de handhaver niet van direct belang of de roosters “goed” zijn of niet, het gaat om de aantoonbaarheid. Neem contact op de met de leverancier van uw vlamkerende roosters en verzoek hen het goedkeuringscertificaat aan u toe te sturen. Mocht het niet mogelijk zijn om aan te tonen dat uw roosters van een goedgekeurd type zijn dient u deze alsnog te vervangen. U krijgt op grond van de binnenkort te publiceren MO17 hiervoor de tijd tot 31-12-2016.

3. De vlamkerende roosters zijn niet voorzien van een kenmerk.
Wanneer uw vlamkerende roosters niet voorzien zijn van een kenmerk kunt u niet aantonen dat deze goedgekeurd zijn. Hoewel de roosters deugdelijk zouden kunnen zijn kunt u dit niet aantonen. Deze roosters kunnen dus nooit gecertificeerd worden en zullen in dit geval altijd vervangen moeten worden voor aantoonbaar goedgekeurde exemplaren. U krijgt op grond van de binnenkort te publiceren MO17 hiervoor de tijd tot 31-12-2016.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit onderwerp of andere ADN-onderwerpen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Switch The Language
    Winkelmand