MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Transafe B.V. ondersteunt wereldwijd organisaties in de maritieme sector en petrochemische industrie. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de ‘Transafe gedragscode’, waaronder de ‘Transafe Inspection Rules’. We hebben een brede en kritische blik op ontwikkelingen in de maatschappij en staan er zelf midden in. Onze verantwoordelijkheden houden niet op bij onze klantrelaties, medewerkers, leveranciers en toezichthouders, maar we zijn ook betrokken bij anderen in de maatschappij en gaan zorgvuldig om met het milieu.

Wij staan achter het creëren en in stand houden van een duurzame samenleving, waarin mensen van nu én de toekomstige generaties gelijke kansen hebben. Onze maatschappelijke betrokkenheid concretiseren we op verschillende terreinen en manieren:

  • We handelen op een maatschappelijk verantwoorde manier met inachtneming van de wetgeving, industriestandaards en richtlijnen waarbij onafhankelijk en eerlijke advisering is gewaarborgd.
  • Wij zijn vastberaden om nationale en internationale inspanningen te ondersteunen om zo de maritieme sector veiliger, kwalitatiever en milieubewuster te maken.
  • We streven ernaar om op een zodanige wijze te handelen dat de schadelijke gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor het milieu worden beperkt.
  • Wij stimuleren klanten, leveranciers en onze directe omgeving om milieuvriendelijk te handelen.
  • We denken internationaal, maar nemen ook lokaal onze verantwoordelijkheid in de ondersteuning van lokale verenigingen en initiatieven.
Logo-Mercy-Ships-png
PHOTO-2019-06-15-12-07-32-(Large)
DSC_1416-2
Switch The Language
    Winkelmand