ADN/ADR/RID 1.3

De personen die werkzaamheden uitvoeren die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten onderricht hebben genoten, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt. Werknemers moeten onderricht hebben genoten overeenkomstig ADN 1.3.2 voordat zij verantwoordelijkheden op zich nemen en zij mogen uitsluitend onder het rechtstreekse toezicht van een opgeleide persoon functies vervullen waarvoor in de voorgeschreven opleiding nog niet is voorzien. Het onderricht moet ook de in hoofdstuk 1.10 opgenomen speciale voorschriften voor de beveiliging van het vervoer van gevaarlijk goederen omvatten.

In onze 1.3 trainingen worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Opbouw ADN/ADR/RID
  • Verantwoordelijkheden betrokkenen
  • Vereiste informatie ten behoeve van het vervoer
  • Vereiste documenten ten behoeve van het vervoer
  • Classificatie
  • Gevarenklassen
  • Laden en lossen

 

Selecteer uw keuze

Switch The Language
    Winkelmand