OVER TRANSAFE

Transafe is een onafhankelijk bedrijf en verleent diensten aan de maritieme sector, terminals en aanverwante bedrijven in de maritieme industrie. De dienstverlening focust zich op het ontzorgen, supporten en continue verbeteren van processen welke gerelateerd zijn aan veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, kwaliteit en beveiliging. De wettelijke regelgeving en ‘best practice’ wordt hierbij in ogenschouw genomen.

De historie van Transafe ligt verankerd in de Nederlandse scheepvaart en komt voort uit de vele rederijen welke in Nederland actief waren. De aandacht voor veiligheid, kwaliteit en milieu en de behoefte om op deze punten te excelleren hebben Transafe een toonaangevende en specialistische partner in de maritieme wereld gemaakt. De laatste 10 jaar hebben wij vele rederijen, bevrachters, terminals en overheden tot onze klantenkring mogen rekenen.

De klantbehoefte- en gerichtheid staan centraal en op basis hiervan stelt Transafe een productenpakket samen. Dit kan variëren van een enkele inspectie tot een volledige Service Level Agreement (SLA). Omdat onze klanten niet binnen landgrenzen werken, is Transafe ook een internationale partner voor u. Onze dienstverlening wordt wereldwijd uitgevoerd en ons internationale netwerk zorgt voor een optimale prijs- en kwaliteitsverhouding.

De multidisciplinaire aanpak van Transafe draagt bij aan een integrale bedrijfsbenadering met de nadruk op veiligheid en kwaliteit. De focus ligt niet bij één type regelgeving, maar richt zich op de complete scope van wetgeving en richtlijnen. Het productenpakket bestaat onder andere uit Service Level Agreements, Safety Management Systems, audits en inspecties tot Alcohol- en drugstesten.

Transafe fungeert ook als kenniscentrum. De scheepvaart en landzijde (o.a. terminals) profiteren van een pro-actieve ondersteuning. Onze Ship-Shore benadering vermindert de foutenkans en bevordert de communicatie tussen schip en wal. De volgende drie business units staan centraal: Terminals, Offshore, Binnenvaart.

Switch The Language
    Winkelmand